O mnie

Najważniejsze fakty o mnie i mojej pracy
Nauka:
(1) ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia Kliniczna) - tam też uzyskałam stopień naukowy doktora
(2) ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym szkolenia II stopnia w zakresie wychowania seksualnego w Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza
(3) uzyskałam certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej Instytutu Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Wybrane publikacje:

  • Grabowska, M. (2007). Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, ss. 113
  • Grabowska, M. (2011). Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, ss. 270
  • Współautorka podręcznika Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Czelej, 2007, ss. 392
  • Współautorka podręcznika Pielęgniarstwo w opiece długotrminowej. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL, 2010, ss. 398
  • Współautorka podręcznika Problemy wielokulturowości w medycynie. Warszawa: PZWL, 2010, ss. 396
  • Współautorka podręcznika Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, ss. 542
  • Współautorka podręcznika Psychologia małżeństwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2014 
Poza tym:
(1) jestem członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(2) jestem członkiem Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy
(3) jestem współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka


Publikacje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz